Tro inte på det du läser här

Innan vi tar våra första steg in i den virtuella verkligheten vill jag gärna dela med mig av ett förhållningssätt som fysikern, medvetenhetsforskaren och författaren Tom Campbell förespråkar. Det handlar om att hålla ett öppet men samtidigt skeptiskt förhållningssätt till det vi stöter på i livet.

Att sluta tro och börja leva i gråzonen

Jag tänker ibland på Sokrates. Han menade att äkta visdom kommer till oss när vi inser hur lite vi förstår om livet, oss själva, och världen. När vi inser hur lite vi vet kan ett utforskande förhållningssätt vara till stor hjälp. Men det kräver en del mod. Jag tror att vi behöver finna vår inre krigare för att till fullo våga leva så. Det handlar inte om någon strid … nej det handlar om att likt en krigare utrusta oss med mod, envishet och motivation. Det handlar inte heller om att gå in i en krigszon … utan det handlar om att ha modet att gå in i en gråzon. Om vi vågar lämna det svart-vita kategoriska tänkandet och vår inbitna tro på hur allt är, kan vi kanske ta ett försiktigt kliv in i gråzonen. Den är varken svart eller vit. Här är vi fria att söka ny kunskap och pröva den i våra liv. Det kan betyda att vi lever med både frågor och osäkerhet till vi hittar svar som leder vår utveckling framåt. Det hjälper oss att inte fastna i den svart-vita tron där vi sorterar ny kunskap som sann eller falsk, rätt eller fel och stagnerar. I gråzonen ser vi att företeelser vi stöter på kan vara mer eller mindre sannolika och vi lever med en smula osäkerhet som håller oss öppna för utveckling. När vi börjar tro på något fastnar vi i det svarta eller det vita fältet och vi kommer inte framåt. I den osäkra gråzonen blir vi fria att utvecklas, att i respekt inför varandra ställa frågor och upptäcka tillsammans. Vi kan dela information och inspirera varandra. Det är min innerliga önskan att du inte ska tro på det du läser i den här bloggen. Jag hoppas däremot att du med ett öppet sinne vill utforska och experimentera med innehållet och se det som mer eller mindre sannolikt. För vad jag kan förstå existerar ingen objektiv sanning.

Nu börjar vi bli redo för att gå in i den virtuella verkligheten. Vi hörs snart igen.

Annonser