Finns vår objektiva verklighet?

titti-nordiengblog titti-nordiengblog

Jag har en fundering. Finns det någon som känner någon som har besökt vår gemensamma objektiva verklighet? Jag har frågat många men hittills inte stött på någon. Vi pratar om den som om den existerar. Men vem har besökt den? Om den existerar, så skulle det betyda att dess besökare behövde kliva utanför både sin kropp och sin medvetenhet för att ta plats i den gemensamma objektiva verkligheten. Fast om vi lämnar både kroppen och vår medvetenhet finns inte mycket kvar att använda för att göra det där besöket. Så tänk om det bara finns ett mischmasch av miljarder subjektiva verkligheter som blir till genom vår tolkning av den data vi tar emot genom våra sinnen. Om vi leker med tanken på att den fysiska objektiva verkligheten inte finns, vad är vi då? Skulle det betyda att vi var och en har en egen verklighet till vårt förfogande, en verklighet där vi har den stora friheten att göra val som utvecklar oss och tar oss framåt, vilket i sin tur påverkar det vi upplever i vår verklighet? Ungefär som i Sims…

Vad säger vår mainstream vetenskap?

Vår mainstream vetenskap säger att vi lever i en objektiv fysisk verklighet. Det låter kanske lite kryptiskt men det skulle innebära att vår verklighet finns i sig själv och av sig själv oberoende av människor. Och genom att den existerar självständigt av sig själv behöver man inte titta utanför den för att förklara den. Jamen, är det inte så det är, tänker kanske du. Men om vi läser rapporter och lyssnar till intervjuer med forskare upptäcker vi kanhända att den fakta som förmedlas kan spreta åt olika håll och att den till och med kan motsäga det objektiva, fysiska synsättet. Vi kanske också noterar att många forskares huvuden skakas eller så hör vi kommentarer i form av ”Galen vetenskap”, ”Vi vet inte varför …”, ”Ja, det där är ett komplext problem”. När vi granskar vetenskapliga slutsatser och kommentarer till dessa kan det vara svårt att få ihop helheten.

Många forskare skönjer något annat

Vi ska ta del av ett urval citat från filosofer och forskare, där den röda tråden handlar om vår verklighet och vår existens. Det finns än så länge ingen enad linje att följa.

Fysikern Albert Einstein hade många tankar om vår verklighet. I ett av många citat säger han att verkligheten är en illusion. Han menade också att problem inte kan lösas med samma approach som användes för att skapa dem:

”Reality is simply an illusion, though a very persistent one.”

”We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.”

Den ungersk-amerikanska fysikern och nobelpristagaren Eugene Wigner förutspådde att vårt utforskande av den yttre världen kommer att leda till den vetenskapliga slutsatsen att medvetenhetens innehåll är den ultimata universella verkligheten:

”It will remain remarkable, in whatever way our future concepts may develop, that the very study of the external world led to the scientific conclusion that the content of the consciousness is the ultimate universal reality.”

Fysikern och nobelpristagaren Max Planck menade att vetenskapen inte kan lösa verklighetens mysterium därför att vi själva är en del av det mysterium vi försöker lösa:

”Science cannot solve the ultimate mystery of nature. And that is because, in the last analysis, we ourselves are a part of the mystery that we are trying to solve.”

Fysikern och nobelpristagaren Niels Bohr menar i ett av sina uttalanden att vår allmänna syn på världen (i form av något som existerar därute oberoende av människan) kollapsar totalt utifrån det kvantfysiska perspektivet:

”The common sense view of the world in terms of objects that really exist “out there” independently of our objective reality, totally collapses in the face of the quantum factor.”

Psykologen, systemvetaren och forskaren Brian Whitworth är mannen bakom teorin ’Quantum realism’, som beskriver verkligheten som virtuell. Whitworth menar att den fysiska verkligheten skapas utifrån den kvantfysiska verkligheten i form av en virtuell verklighet som blir till genom kraften av människans observation.

”Quantum reality creates the physical world as a virtual reality by its power of observation.”

När vi läser dessa funderingar kan vi urskilja två återkommande frågeställningar – Är vår verklighet fysisk? Vad spelar vår medvetenhet för roll i sammanhanget? Ja, det är precis det vi ska ta reda på? Vi hörs snart igen!

Text: Titti Nordieng

Annonser