Finns partiklar?

Har du hört talas om Dubbelspaltexperimentet? På engelska kallar man det för Double-slit experiment. Det här experimentet är ett av de mest kända och utförda genom tiderna.

Experimentet innebär förenklat att partiklar tycks (eller borde) färdas genom en bana till en resultatskärm. Resultaten varierar beroende på om partiklarna observeras eller mäts under sin antagna färd genom experimentets design. Resultaten bjuder på ett förbryllande bryderi eftersom detmed hög sannolikhet visar att vår verklighet är informationsbaserad och subjektiv, det vill säga skapas inifrån människan. Här kanske vi känner av vibrationen av ett stort BRAK för ur det här perspektivet faller vår Newtonska fysiska objektiva verklighet pladask till marken.

Men hur funkar det här?

Låt oss påminna oss om det öppna och skeptiska förhållningssättet från tidigare blogginlägg och ta en titt på experimentet. Det visar att partikeln (exempelvis en elektron) inte är fysisk. Den bär attribut av en partikel och innan den mäts är den en möjlig partikel med en graderad sannolikhet för att visa sig som en partikel. Man skulle också kunna säga att partiklar blir till när de mäts av ett instrument eller observeras av en människa, däremellan finns de inte. Resultaten tyder på att partiklar inte färdas genom experimentets design, utan de dyker upp när och där de mäts eller observeras. Det här kan vara lite svårt att greppa och fordrar sannolikt en stunds Googlande och reflektion.

Är verkligheten information?

Experimentet har utförts i ett flertal varianter genom tiderna och visar att det är den tillgängliga informationen som skapar resultat. Kan det vara så att experimentet visar att verkligheten är informationsbaserad och att vi varken kan bryta mot reglerna om hur den fungerar eller historikens konsekvens. Fysikern Werner Heisenberg menar att:

“Atomerna eller elementarpartiklar själva är inte verkliga; de bildar en värld av potential eller möjligheter snarare än en värld av saker eller fakta. ”

Professor Andrew Truscott, som utfört en variant av experimentet har en närliggande tolkning:

”Atomerna reste inte från A till B. Det var bara när de mättes i slutet av resan som deras vågliknande eller partikelliknande beteende fördes in som existens i verkligheten.”

Vi har nu gjort en snabbtitt in i kvantfysikens värld och sett indikationer på att vår verklighet skulle kunna förklaras på fler sätt än det Newtonska. Så hur hänger det ihop egentligen? Det ska vi titta vidare på när vi hörs nästa gång. Under tiden, ta gärna på den här videon där fysikern, medvetenhetsforskaren och författaren Tom Campbell, förklarar experimentet ur ett större perspektiv.

Om du inte hängde med i hela resonemanget, läs gärna bloggen från början.

Text: Titti Nordieng (texten är fritt formulerad baserat på Tom Campbells teori – My Big Theory of Everything)

Annonser