Tänk om Maja och vi också är virtuella

Senast vi hördes följde vi med Maja in i hennes datorspel Sims. Nu är det äntligen dags att vi börjar utforska vår egen verklighets natur. Inlägget är lite längre än vanligt och innehåller fakta som kan kännas omvälvande. Men använd gärna den öppensinnade skepticismen som vi resonerat kring tidigare, så utforskar vi vår verklighet tillsammans.

Så, vad skulle det betyda om Majas och vår verklighet också är virtuell? Ja, att vi lever i en simulering. Vi ska försiktigt smyga in i den föreställningen och utforska om och hur den skulle kunna vara möjlig.

En simulering kan inte simulera sig själv. Om vårt universum är en simulering måste det simuleras någon annanstans ifrån. Professor Edward Fredkin talar om den ultimata datorn som källa för simuleringen. Han menar att den finns utanför vårt fysiska universum:

”… den är på en annan plats. Om tid, rum, materia och energi alla är konsekvenser av informationsprocessen som körs på den ultimata datorn då är allt i vårt universum representerat av den informationsprocessen. Den plats där den ultimata datorn är, och kör denna process, väljer vi att kalla ’Annan’ (eng. Other).”

Och Fredkins summering visar var många forskare står idag när det gäller tänkbara modeller för vår verklighet. De är rörande överens om att verkligheten är informationsbaserad och simulerad, experimenten kan inte förklaras på något annat sätt. Men därefter följer en rad frågetecken och spekulationer. Så frågan är hur vår virtuella verklighet skulle kunna fungera? Tänk om det är så här…

Vi börjar med Majas kropp. Den är precis som elektronerna i Dubbelspaltexperimentet (se tidigare inlägg) bara attribut för Majas kropp. Hon är egentligen information som visar sig i form av en kropp i vår verklighet precis som Maja-Mide i Sims. En Avatar om man så vill. Hon känns verklig precis som en virtuell verklighet ska kännas verklig – ja rentav uppslukande. Majas Avatar är uppkopplad mot en individuell dataström som definierar hennes verklighet via hennes sinnen. Hon tar emot information som ger henne synintryck, hörsel, lukt och känsel. Informationen som levereras till Majas sinnen kommer i små åtskilda paket, precis som digital data gör.

Nu kommer vi till den kluriga frågan – vem kan det då vara som spelar Maja i den här verkligheten? Eftersom Majas Avatar lever i vår fysiska verklighet kan vi dra slutsatsen att hennes spelare och datorn befinner sig i en annan verklighet. Låt oss tills vidare kalla den för ’ej fysisk’. Om spelaren och datorn inte är fysiska vad är de då? För att ekvationen ska gå ihop för den virtuella verkligheten måste de vara information. En virtuell verklighet skapas av information. Så om det inte är Majas virtuella hjärna utan hennes spelare som fattar besluten om vilken bakelse Maja ska välja eller om hon ska göra slut med sin kille … vem är det då? Vem spelar Maja? Vi har en viktig komponent att ta hänsyn till. En komponent som ännu inte fått sin position i spelet – Majas medvetenhet. Låt oss se vad som händer om vi låter Majas medvetenhet bli spelaren. Det skulle i så fall innebära att medvetenhet är information. Och om medvetenhet är information, kan det då betyda att vår virtuella verklighet skapas av medvetenhet? Kan medvetenhet vara det bakomliggande informationssystemet för vår verklighet? Informationssystem är alltid digitala och vi vet genom forskning att den information Maja får via sina sinnen är digital. Även dagens fysiska experiment visar med hög sannolikhet att verkligheten är digital. Fysikern John Wheeler, som definierade begreppet svarta hål, har även gjort upphov till det välkända uttrycket ’it from bit’ som förklarar verkligheten som digital:

”’It from bit’ symboliserar tanken att varje del av den fysiska världen har i grunden – en mycket djup botten, i de flesta fall – en immateriell källa och förklaring; det som vi kallar verklighet uppstår ur positionerande ja-nej-frågor samt registrering av framkallande svar; kort sagt, att allt fysiskt bygger på information samt att detta är ett deltagande universum.”

Wheeler skapar här en tydlig gräns mellan den fysiska verkligheten och dess informationskälla.

Men hur hänger i så fall spelaren ihop med detta informationssystem om båda är medvetenhet? Låt oss göra en jämförelse med Sims. Maja och hennes medspelare behöver egna persondatorer för att spela spelet och skapa interaktion. Deras datorer är sammankopplade med servern som genererar spelet. Låt oss dra en parallell till vår verklighet ­– skulle vi kunna vara individuella delar av ett stort informationssystem av medvetenhet som genererar vår verklighet? Puh, en svindlande tanke.

Det här inlägget har kanske känts omvälvande. Men till vi hörs nästa gång, ta gärna en titt på videon. Här träffar du fysikern, medvetenhetsforskaren och författaren Tom Campbell som skapat en TOE (Theory Of Everything) som utgår från The Big Picture. Ett virtuellt perspektiv med en intressant vinkling.

 

Annonser