Tänk om Maja och vi också är virtuella

Senast vi hördes följde vi med Maja in i hennes datorspel Sims. Nu är det äntligen dags att vi börjar utforska vår egen verklighets natur. Inlägget är lite längre än vanligt och innehåller fakta som kan kännas omvälvande. Men använd gärna det öppna skeptiska förhållningssättet vi resonerat kring tidigare, så utforskar vi vår verklighet tillsammans.

Innan vi går in i den virtuella verkligheten, låt oss ta en titt på tekniken. Man kan generellt säga att en virtuell verklighet består av tre saker;

  • Vi har datorer i form av en server som innehåller spelregler (konfiguration) och speldatorer som är uppkopplade mot servern. Det sker en ständig kommunikation mellan dessa datorer. De flesta spel har tusentals spelare som är uppkopplade mot servern via sina speldatorer.
  • Spelaren driver genom sina val spelfigurens utveckling och spelets handling framåt. Varje val påverkar de framtida möjligheterna.
  • Den virtuella verkligheten kan också kallas för spelets gränssnitt. Det visas som träd, floder, figurer eller annat på spelarens datorskärm. Det är den information servern skickar till speldatorerna som skapar gränssnittet för den virtuella verkligheten. När spelaren gör val kommuniceras det till servern som skickar tillbaka data som uppdaterar gränssnittet på skärmen.

Okej, vi har kollat in vad som behövs för att spela. Låt oss nu undersöka vad som händer när vi spelar. Vi märker då att spelet bygger på interaktionenmellan spelaren och servern och i vissa spel även interaktionen spelarna emellan. Det är alltså det ständiga utbytet av information som skapar spelet.

Majas virtuella verklighet

Tänk om Majas verklighet också är virtuell, men hur skulle det funka? Om Maja skulle vara en virtuell kropp i en virtuell verklighet, undrar vi genast vem som spelar henne? Eftersom Majas Avatar finns i vår fysiska verklighet blir den logiska följden att hennes spelare och spelservern befinner sig utanför vår fysiska verklighet. Så om spelaren och servern inte är fysiska vad är de då? Vad händer om vi låter Majas medvetenhet bli spelaren? Det skulle betyda att Majas medvetenhet är uppkopplad mot en individuell dataström på en server, som definierar hennes kropp och verklighet via hennes sinnen. Hon tar emot information som ger henne synintryck, hörsel, lukt och känsel. Ja, hon upplever att hon har en kropp i en verklighet. Ur det här perspektivet är det inte Majas virtuella hjärna utan hennes medvetenhet som är spelaren som fattar besluten om vilken bakelse Maja ska välja eller om hon ska göra slut med sin kille.

En virtuell verklighet skapas av information har vi sagt. Det skulle betyda att medvetenhet är information och fungerar som det bakomliggande informationssystem som genererar vår verklighet. Kan det vara så att vi i form av spelare är individuella delar av ett stort medvetenhetssystem, ja ett system som genererar vår verklighet? En svindlande tanke.

En virtuell verklighet kan inte simulera sig själv har vi just lärt. Professor Edward Fredkin talar om den ultimata datorn som källa för simuleringen. Han menar att den finns utanför vårt fysiska universum:

”… den är på en annan plats. Om tid, rum, materia och energi alla är konsekvenser av informationsprocessen som körs på den ultimata datorn då är allt i vårt universum representerat av den informationsprocessen. Den plats där den ultimata datorn är, och driver denna process, väljer vi att kalla ”Annan” (eng. Other).”

Fredkins summering visar var många forskare står idag när det gäller tänkbara modeller för vår verklighet. De är rörande överens om att verkligheten är informationsbaserad och simulerad, experimenten kan inte förklaras på något annat sätt. Men därefter följer en rad frågetecken och spekulationer. Fysikern John Wheeler som definierade begreppet svarta hål har även gjort upphov till det välkända uttrycket ”it from bit” som definierar verkligheten som digital:

”It from bit” symboliserar tanken att varje del av den fysiska världen har i grunden – en mycket djup botten, i de flesta fall – en immateriell källa och förklaring; det vi kallar verklighet uppstår ur positionerande ja-nej-frågor samt registrering av framkallande svar; kort sagt, att allt fysiskt bygger på information samt att detta är ett deltagande universum.”

Wheeler drar här en gräns mellan den fysiska verkligheten och dess informationskälla.

Det här inlägget har kanske känts omvälvande. Men till vi hörs nästa gång, ta gärna en titt på den här snabbguiden, den finns på både svenska och engelska.

Om du inte hängde med i hela resonemanget, läs gärna bloggen från början.

Text: Titti Nordieng (texten är fritt formulerad baserat på Tom Campbells teori – My Big Theory of Everything)

 

Annonser