Handlar det om en virtuell stortå?

tittinordiengblog12

Vi har nu lite smått bekantat oss med begreppet virtuell verklighet. Kanske har du i tidigare inlägg tittat på YouTubes med fysikern, medvetenhetsforskaren och författaren Tom Campbell. Nu är det dags att gå djupare in i Campbells teori, My Big TOE (MBT). Den handlar nämligen inte om en virtuell stortå.

Vad är en TOE inom fysiken?

TOE är ett välkänt begrepp inom fysiken. En TOE är en teori om allt, (eng. Theory Of Everything eller TOE). En hypotetisk teori som förklarar och sammanfogar alla kända fysiska aspekter i vårt universum. MBT är en teori, precis som evolution, relativitet och kvantmekanik är teorier. Vetenskapen lägger inte längre fram bevis. Man talar om sannolikhet. En teori blir mer och mer sannolik ju fler belägg det finns som förstärker den. Den förstärks av användbarheten, vad den kan förutsäga och förklara samt vilka problem den löser. Om den däremot inte löser problem eller är översållad med antaganden gör den inte mycket nytta. En användbar teori ska bygga på så få antaganden som möjligt. Och eftersom vi inte har den stora allomfattande sanningen till vårt förfogande måste varje teori bygga på antaganden. MBT bygger på två antaganden.

  • Att medvetenhet finns
  • Att evolution finns

Fysiker har under det senaste århundradet föreslagit ett flertal TOE:s, men ännu har ingen av dem klarat en noggrann experimentell prövning. Det finns gott om belägg som förstärker och positionerar MBT, men inga bevis. MBT är en teori. Den är kanske den enda just nu existerande teorin som kan ge oss den stora bilden av hur allt fungerar tillsammans.

The Big Digital Bang

Teorin beskrivs i ett deducerande resonemang baserat på dessa antaganden. Campbells teori tar oss bland annat tillbaka till händelserna som orsakade The Big Bang. Den besvarar den obesvarade frågan om vad eller vem som tryckte på knappen som startade The Big Bang. Om verkligheten är virtuell, vilket Campbell menar, kunde inte startknappen tryckas på från vårt fysiska universum – det strider mot spelreglerna för en virtuell verklighet. Därför måste knapptryckningen skett utifrån. Men av vem eller vad? Fredkin benämner detta som ”Other” och Campbell definierar det som ett medvetenhetssystem (eng. Large System of Consciousness). Ett system som fungerar som ett digitalt, socialt informationssystem. Det gör att vårt Big Bang istället blir The Big Digital Bang. Om vi nu adderar Campbells andra antagande, att evolution finns, så har vi en teoretisk skapelseberättelse. Den skulle visa att vår virtuella verklighet, till skillnad från Sims, inte är programmerad, utan att den bygger på evolution.

Du som inte bekantat dig med Campbell hans teori i tidigare inlägg, värm gärna upp med den här videon. För nu börjar vår resa in i Campbells teori, som vänder upp och ned på många inlärda föreställningar. Den inbjuder även till en frivillig personlig resa som kan bli riktigt spännande.

Annonser