Skillnaden mellan karta och terräng

I förra inlägget bekantade vi oss med Tom Campbell’s Big Theory of Everything. TOE är ett välkänt begrepp inom fysiken. En hypotetisk teori som förklarar och sammanfogar alla kända fysiska aspekter i vårt universum. En verklighetsmodell helt enkelt. Grejen är bara att vi har en tendens att tro att modellerna är verklighet.

Verklighetsmodeller är något vi människor har gott om. Vi upplever och beskriver till exempel verkligheten i personliga modeller som bygger på vår egen erfarenhet, trosuppfattningar och kunskap. Det finns även gemensamma verklighetsmodeller som hjälper oss att förstå vår verklighet, till exempel religiösa, vetenskapliga eller kulturella. De flesta modeller är inte kompletta och många bygger på tro, det vill säga vad vi tror är fakta. Problemet när vi tror att våra modeller är verkligheten.

Är syret vi andas verkligen verkligt?

Ibland är det svårt att avgöra skillnaden mellan modell och verklighet. Ungefär som om vi skulle förväxla kartan med terrängen i naturen och tro att kartan är verkligheten … eller tro att vi andas syre. Vaddå, tänker kanske du! Klart vi andas syre, det vet väl alla. Så snart vi förväxlar kartan med terrängen kommer våra trosuppfattningar upp till ytan. Men skulle det verkligen kunna vara en trosuppfattning att verkligheten är fysisk och att vi andas in syremolekyler? Tänk om det är så här – att luften är full av syremolekyler för att vi lärt oss det. Men om vi drar en parallell till Avatarerna i Sims. Andas de syre i spelet? Nej, så klart inte. Vilken onödig funktion att simulera. Svaret är enkelt för vi vet att Simsfigurerna är simulerade och därför behöver de inte syre för att överleva. Men om någon vinglig Avatar däremot ramlar ner i familjens pool och inte kan simma, så drunknar den på grund av att Sims programmerare skapat en spelregel som säger att det är omöjligt att få tillräckligt med syre när man har huvudet under vattnet. Tänk om vår verklighet fungerar på liknande sätt. Den kanske inte heller behöver rendera fysiska syremolekyler såvida inte en nyfiken Avatar väljer att studera dem i ett experiment.

Men hur är det med elektronerna då?

Detsamma gäller till exempel elektroner. Vi tror kanske att de precis som små legobitar bygger vår verklighet. Att de ger oss ljud i högtalarna, ljus och elektricitet. Men även elektroner är delar av en modell som vi kanske tror är verklig därför att vi kan mäta effekterna av den. Elektronen är ett attribut för laddning och massa och vi kan mäta dess effekt. Men experiment visar att den inte är mer verklig än syret i Sims. Elektronen är en del av en beskrivande modell, som inte ska förväxlas med verkligheten. Det är stor skillnad mellan karta och terräng.

Kan det vara så att vår verklighet innehåller en mängd antaganden som bygger på trosuppfattningen att den är fysisk?

Om du inte hängde med i hela resonemanget, läs gärna bloggen från början.

Text: Titti Nordieng (texten är fritt formulerad baserat på Tom Campbells teori – My Big Theory of Everything)

Annonser