Är det inte hög tid att testa simuleringshypotesen?

Lever vi i en simulering? Det börjar bli svårt att argumentera emot den möjligheten. Är det inte hög tid att testa simuleringshypotesen?

Kanske ligger inte nästa vetenskapliga paradigm (synsätt inom vetenskapen) så långt bort som vi tror. Nu är det dags att introducera CUSAC – Center for the Unification of Science and Consciousness.

CUSAC är en ej vinstdrivande organisation (501 C 3) vars syfte är att skapa det största, mest positiva paradigmskifte som mänskligheten någonsin upplevt. Ja, du läste rätt! Dess vision är att förena fysik och metafysik, sinne och materia, normalt och paranormalt (etablerade paradoxer som dagens vetenskap inte kan förklara). Men hur? Jo, genom en övergripande vetenskap om medvetenhet. Vi kan på CUSACs webbplats läsa att en stor del av det grundläggande vetenskapliga arbetet redan är utfört. Inom de närmaste decennierna kommer sannolikt vår förståelse inför verklighetens natur långsamt att utvecklas i riktning mot CUSACs vision.

I juni 2018 samlade CUSAC 236 000 US dollar via en Kickstarterkampanj. Men vad händer nu? Det första steget är att ge resurser till ett högt rankat universitet som kommer att utföra fem kvantfysiska experiment som har potential att skriva om vetenskapen i allmänhet och fysiken i synnerhet. Experimenten förväntas ge entydiga belägg för att verkligheten är informationsbaserad, vilket i sin tur skulle öppna dörren för ett nytt paradigm och ett synsätt som redan idag alltmer stöds av universitetens fysikinstitutioner världen över.

En samling länkar för dig som vill veta mer

Text: Titti Nordieng

Annonser