Vad är kärlek?

red heart, drawn by hand, isolated on white

Den där kärleken, som tycks vara den bakomliggande drivkraften i så mycket vi gör. Vad är den? Och vad betyder den i våra liv?

Vi ser den representerad överallt – som den goda drivkraften i sagorna, som hjärtformade emojis, i en uppsjö av sånger, i våra filmer, i etiken, i våra relationer, i volontärarbete, i religionerna… Den är en trogen följeslagare i våra liv. Men vad är den egentligen? Kan det vara så här? Att kärlek handlar om andra, inte om jaget eller egot? Att kärleken uttrycker förståelse och omsorg om våra medmänniskor. Den skapar samarbete och glädje. Att kärlek är en äkta intention om att vara hjälpsam och att finnas till hands för andra. Kärlek tycks alltså vara något man ger, inte något man förtjänar eller utbyter. Den kräver inget, den bara finns som en ständigt flödande källa som har sitt ursprung i vårt varande. Om kärleken inte är ovillkorlig så är det sannolikt inte kärlek. Kärlek tycks inte bygga på behov, den handlar om att ge. Det vi ger och gör för våra medmänniskor.

Kärlek förutsätter också att vi inte känner eller tänker negativt om oss själva. Campbell menar att när vi tar hand om vår inre utveckling och jobbar bort rädsla och självcentrering (ego) återstår ren kärlek. Där är vi äkta utan begränsningar.

Kampen mellan kärleken och rädslan

Kan det vara så att rädsla är kärlekens motsats? Att rädsla handlar om de handlingar vi gör för att vi i grund och botten känner oss osäkra och inte tycker att vi duger. Att denna inre rädsla framkallar manipulation, kontroll, strävan efter makt, stress, arrogans, irritation, frustration, skvaller, konkurrens, avundsjuka och dess likar. Vi kanske kan beskriva det som att rädsla orsakar oreda (hög entropi) i både vår verklighet och vår medvetenhet.

Kan det vara så att val som handlar om omsorg om andra får oss att växa och främjar evolutionen av vår medvetenhet som vi pratat om tidigare? Att vi funktionellt sett då skapar information i det underliggande medvetenhetssystemet (sänker entropin). Om vi vänder på det, skulle självcentrerade rädslobaserade val inte bara skapa oreda i den virtuella verklighet vi upplever, utan även i den medvetenhet vi alla tycks vara delar av.

Vi avrundar detta inlägg med en YouTube där Campbell ger sitt perspektiv på kärlek och utveckling, samt en guide med samma tema.

| English: What is love?    | Swedish: Vad är kärlek?  |

Om du inte hängde med i hela resonemanget, läs gärna bloggen från början. 

Text: Titti Nordieng (texten är fritt formulerad baserat på Tom Campbells teori – My Big Theory of Everything)