Om Titti Nordieng

Skrivandet

I Titti Nordiengs skrivande utforskas människans personliga potential och den verklighet vi befinner oss i. Titti Nordieng började sitt skrivande i bloggen Pippi Grön som handlade om hälsa och personlig utveckling. Därifrån gick hon vidare in i författarskap och gav ut två böcker som berör personlig utveckling, människans potential och existentiell vetenskap.

”Varje bok symboliserar ett steg i min utveckling. Jag drivs av en passion som handlar om att utforska livet och vår existens. Och jag vill genom mina böcker dela de upptäckter jag gör, så att de kan inspirera fler människor att utvecklas och undersöka vår existens. Min tredje bok är under produktion. Den undersöker verkligheten ur ett unikt helhetsperspektiv som förklarar både motsägelserna inom vetenskapen och metafysiken. Kan det vara så att vi står inför ett vetenskapligt paradigmskifte som förklarar både meningen med livet och vetenskapens obesvarade frågor?”

I Titti Nordiengs kommande bok utforskas en sedan länge efterfrågad vetenskaplig teori, ”The Big Theory of Everything”. Den nya boken kommer att ta med läsaren in i den virtuella verkligheten … eller är det vår egen? En verklighet som bygger på information och simulering, ungefär som i datorspelet Sims. Så här säger Titti Nordieng om sin kommande bok:

”Vi ska undersöka om vår verklighet är virtuell och hur den i så fall fungerar. Vi ska utforska om vi möjligen kan liknas vid Avatarer och vad det i så fall får för konsekvenser? Vi ska titta på vilka spelregler som gäller för en simulerad verklighet och vilka val som ger framgång i spelet. Tänk om det visar sig att vår personliga utveckling är avgörande för att skapa harmoni i livet. Att ett framgångsrikt liv handlar om att höja kvalitén på vår medvetenhet genom att göra val som handlar met om att ge och samarbeta än att skydda, behöva och strida.”

Kommunikation & Ninetyfive

Titti Nordieng driver egen verksamhet i den lilla kommunikationsbyrån Ninetyfive, där hon arbetar som kommunikationskonsult och utvecklar sitt skrivande. Begreppet Ninetyfive har sitt ursprung i att 95 procent av människans tankar är desamma som dagen innan. Om människor fortsätter att tänka samma tankar begränsas potentialen för nya idéer och utveckling.

Titti Nordieng har inom verksamhetsområdet för Ninetyfive skapat ett kommunikationskoncept som handlar om att utforska nya idéer och outnyttjad potential som leder till insikter och utveckling. Inom människor och organisationer. Det ifrågasätter myten om att kommunikation är ett verktyg som får människor att tyst svälja budskap och se världen på samma sätt som kommunikatören. Kommunikationen handlar istället om att hjälpa människor att se bortom sig själva och förstå andra.

Lite mer konkret kan kommunikationen Ninetyfive erbjuder handla om att stödja digitaliseringen i stora organisationer, eller hjälpa medarbetare att förstå affärsplanen ur både företagets, teamets och det personliga perspektivet. Den kan skapa produktiva samarbeten och stödja medarbetare i att göra medvetna val ur ett större perspektiv än det individuella.

Titti Nordieng har ett brinnande intresse för att med enkla ord och metaforer förklara fakta och sammanhang som vid en första anblick kan kännas svåra att förstå.

”Att hitta ord och förklarande metaforer för det som upplevs abstrakt vare sig det gäller vetenskap, teknik eller den finstämda kommunikationen vi för med oss själva ser jag som en viktig del i min kommunikation. Vi kan alla förstå det mesta om vi bara gör det begripligt.”

Tittinordieng.com
Ninetyfive.se
Facebook – Titti Nordieng
Facebook – Ninetyfive 
YouTube – Titti Nordieng
YouTube – Ninetyfive AB
LinkedIn – Titti Nordieng
LinkedIn – Ninetyfive
Twitter
Instagram – Titti Nordieng
Instagram – Ninetyfive