Om Titti Nordieng

Böcker

I författaren Titti Nordiengs böcker utforskas människans personliga potential och den verklighet vi befinner oss i. Titti Nordieng började sitt skrivande i bloggen Pippi Grön som handlade om hälsa och personlig utveckling. Därifrån gick hon vidare in i författarskap och gav ut två böcker som berör personlig utveckling, människans potential och existentiell vetenskap.

Titti Nordieng”Varje bok symboliserar ett steg i min utveckling. Jag drivs av en passion som handlar om att utforska livet och vår existens. Och jag vill genom mina böcker dela de upptäckter jag gör, så att de kan inspirera fler människor att utvecklas och undersöka vår existens. Min tredje bok kommer ut 2019/20. Den undersöker verkligheten ur ett unikt helhetsperspektiv som förklarar både motsägelserna inom vetenskapen och metafysiken. Kan det vara så att vi står inför ett vetenskapligt paradigmskifte som förklarar både meningen med livet och vetenskapens obesvarade frågor?”

I Titti Nordiengs tredje bok utforskas en sedan länge efterfrågad vetenskaplig teori, ”The Big Theory of Everything”. Den nya boken kommer att ta med läsaren in i den virtuella verkligheten … eller är det vår egen? En verklighet som bygger på information och simulering, ungefär som i datorspelet Sims. Så här säger Titti Nordieng om sin kommande bok:

”Vi ska undersöka om vår verklighet är virtuell och hur den i så fall fungerar. Vi ska utforska om vi möjligen kan liknas vid Avatarer och vad det i så fall får för konsekvenser? Vi ska titta på vilka spelregler som gäller för en simulerad verklighet och vilka val som ger framgång i spelet. Tänk om det visar sig att vår personliga utveckling är avgörande för att skapa harmoni i livet. Att ett framgångsrikt liv handlar om att höja kvalitén på vår medvetenhet genom att göra val som handlar met om att ge och samarbeta än att skydda, behöva och strida.”

Kommunikation & Ninetyfive

Titti Nordieng driver egen verksamhet i Ninetyfive AB där hon arbetar som kommunikationskonsult och författare. Ninetyfive är samlingsnamnet för kommunikation med målsättning att hjälpa människor tänka nya tankar och utforska outnyttjad potential. Det handlar om att finna vägar som leder till utveckling. Att pröva nya sätt att tänka och vara. Att använda strategier som tar oss framåt så att vi inte fastnar eller driver åt sidan.

Titti Nordieng har tagit fram ett välkänt koncept för kommunikation vid företagsinterna förändringar. Ett koncept som bland annat syftar till att stödja den digitalisering de flesta företag just nu genomgår. Hon har ett brinnande intresse för att med enkla ord och metaforer förklara fakta och sammanhang som vid en första anblick kan kännas svåra att förstå.

”Att hitta ord och förklarande metaforer för det som upplevs abstrakt vare sig det gäller vetenskap, teknik eller den finstämda kommunikationen vi för med oss själva ser jag som en viktig del i min kommunikation. Vi kan alla förstå det mesta om vi bara gör det begripligt.”

Titti Nordieng förklarar att namnet Ninetyfive handlar om att tänka i nya banor:

”Vi människor tänker runt 60 000 tankar på en dag. 95 procent av de tankar vi tänker tänkte vi även igår. Om vi fortsätter tänka som vi alltid gjort, kommer vi att göra som vi alltid har gjort och vi kommer att uppnå samma resultat som vi alltid gjort. Vad skulle vi få för resultat om vi utforskade nya tankar?”

Tittinordieng.com
Ninetyfive.se
Facebook – Titti Nordieng
Facebook – Ninetyfive 
YouTube – Titti Nordieng
YouTube – Ninetyfive AB
LinkedIn – Titti Nordieng
LinkedIn – Ninetyfive
Twitter
Instagram – Titti Nordieng
Instagram – Ninetyfive

 

 

 

Annonser