Om Titti Nordieng

Titti Nordiengs böcker

I författaren Titti Nordiengs böcker utforskas människans personliga potential och den verklighet vi befinner oss i? Titti Nordieng började sitt skrivande i bloggen Pippi Grön som handlade om hälsa och personlig utveckling. Därifrån gick hon vidare in i författarskap och gav ut två böcker som berör personlig utveckling, människans potential och existentiell vetenskap.

Titti Nordieng”Varje bok symboliserar ett steg i min utveckling. Jag drivs av en passion som handlar om att utforska livet och vår existens. Och jag vill genom mina böcker dela de upptäckter jag gör, så att de kan inspirera fler människor att utvecklas. Min tredje bok kommer sannolikt ut 2018. Den tar vid där den senaste boken slutade. Vi lämnar då kvantfysikens motsägelsefulla värld och lyfter några våningar för att undersöka verkligheten ur ett unikt helhetsperspektiv som förklarar både motsägelserna inom vetenskapen och metafysiken. Kan det vara så att vi står inför ett vetenskapligt paradigmskifte som förklarar både meningen med livet och vetenskapens obesvarade frågor?”

I Titti Nordiengs tredje bok utforskas en sedan länge efterfrågad vetenskaplig teori, ”The Big Theory of Everything”. Den nya boken kommer att ta med läsaren in i den virtuella verkligheten … eller är det vår egen verklighet? En verklighet som bygger på information och simulering, ungefär som datorspelet Sims. Så här säger Titti Nordieng om sin kommande bok:

”Vi ska undersöka om vår verklighet är virtuell och hur den i så fall fungerar. Vi ska utforska om vi möjligen kan liknas vid Avatarer och vad det i så fall får för konsekvenser? Vi ska titta på vilka spelregler som gäller för en simulerad verklighet och vilka val som ger ett framgångsrikt spel. Tänk om det visar sig att vår personliga utveckling är helt avgörande för att skapa harmoni och glädje i livet. Att ett framgångsrikt liv handlar om att höja kvalitén på vår medvetenhet.”

Kommunikation & Ninetyfive

Titti Nordieng driver egen verksamhet i kommunikationsbyrån Ninetyfive AB där hon arbetar som författare, coach och kommunikationskonsult. Ninetyfive är samlingsnamnet för ett antal kommunikationskoncept. Alla med målsättningen att hjälpa människor att tänka nya tankar och utforska outnyttjad potential inom strategisk-, projekt- och personlig kommunikation. Hennes böcker är en del av den personliga kommunikationen som handlar om inre utveckling. Den personliga kommunikationen innefattar även coachning och föreläsningar.

Ninetyfive handlar också om att hitta vägar som leder till utveckling. Att pröva nya sätt att tänka och kommunicera med andra och med sig själv. Att hitta strategier som tar oss dit vi ska så att vi inte fastnar eller driver åt sidan. Titti Nordieng förklarar att namnet Ninetyfive handlar om att tänka i nya banor:

”Vi människor tänker runt 60 000 tankar på en dag. 95 procent av de tankar vi tänker tänkte vi även igår. Om vi fortsätter tänka som vi alltid gjort, kommer vi att göra som vi alltid har gjort och vi kommer att uppnå samma resultat som vi alltid gjort. Vad skulle vi få för resultat om vi utforskade nya tankar?”

Titti Nordieng har tagit fram ett välkänt koncept för kommunikation vid IT-relaterade förändringar och som Communication Manager framgångsrikt kommunicerat tekniska utrullningar över hela världen. Hon har ett brinnande intresse för att med enkla ord och målande liknelser förklara fakta och sammanhang som vid en första anblick kan kännas svåra att förstå.

”Att hitta ord och förklarande metaforer för det som upplevs abstrakt vare sig det gäller vetenskap, teknik eller den finstämda kommunikationen vi för med oss själva ser jag som en viktig del i min kommunikation. Vi kan alla förstå det mesta om vi bara gör det begripligt.”

Tittinordieng.com
Ninetyfive.se
Facebook – Titti Nordieng
Facebook – Ninetyfive 
YouTube – Titti Nordieng
YouTube – Ninetyfive AB
LinkedIn – Titti Nordieng
LinkedIn – Ninetyfive
Twitter
Instagram – Titti Nordieng
Instagram – Ninetyfive

 

 

 

Annonser